Tipamnan

Mikaben featuring JPerry

Heeee.. Malgre mizè l fèm pase
HEEE.. Mwen la Pi rèd
Nan ki antrav m pran lar wo wo
Mwen la pi rèd
Annnhhhh
Li te mèt fè sa li vle
TiPamNan TiPamNan
TiPamNan TiPamNan

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Li kenbem tankou w maryonèt
Li pasem tankou w alimèt
Li fimen m tankou w sigarèt
Tankou w tafia li banm maltèt
Li fèm kriye "Wo woh wo woy"
Li fèm rele "Wo woh wo woy"
Li bwèm tankou w ti tas kafe
Karesem kou w ti lawouze
Li fèm kouri li fèm mache 
Li fè m chita li fè m kanpe
Li fèm kriye "Wo woh wo woy"
Li fèm rele "Wo woh wo woy"
Map ba l tout vi m
Map ba l tout kè m
Bondye m renmen l menmsi lap banm pwoblèm
Malgre tou sa l fè m pase 
Pou jan l fè m mache
Menmsi m soufri map fè l ankò
San reflechi lòt moun mèt pa dakò
Malgre tou sa l fè m pase 
Pou jan l fè m mache

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Mwen di se li m anvi gate
Se li m vle dòlote
Se li k fè san m mache 
E se pou li ti kè m vibre
Lè mwen dòmi se li m reve
Se li mwen anvi bay love
Depi li la m pa bezwe bat kò m
Tout bagay anfòm 
Mwen santi m ventòm
I tell her every day "you so beautiful..."

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Si w wè map chante se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Pafwa map kriye se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Tou sa m posede se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Se li m anvi gate
Se pou letènite 
Mwen di tout lanmou k nan kè m se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
E tout ti sekrè m se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Tout rèv mwen tout pwojè m se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Se li ki sous bonè m

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Ti pam nan Ti ti ti ti tipam nan tipam nan
Ti pam nan rèd
Ti pam nan rèd

(Bis)

Ralph Dupoux

Route de Freres, PAP, Ouest, Haiti