Tipamnan

Mikaben featuring JPerry

Heeee.. Malgre mizè l fèm pase
HEEE.. Mwen la Pi rèd
Nan ki antrav m pran lar wo wo
Mwen la pi rèd
Annnhhhh
Li te mèt fè sa li vle
TiPamNan TiPamNan
TiPamNan TiPamNan

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Li kenbem tankou w maryonèt
Li pasem tankou w alimèt
Li fimen m tankou w sigarèt
Tankou w tafia li banm maltèt
Li fèm kriye "Wo woh wo woy"
Li fèm rele "Wo woh wo woy"
Li bwèm tankou w ti tas kafe
Karesem kou w ti lawouze
Li fèm kouri li fèm mache 
Li fè m chita li fè m kanpe
Li fèm kriye "Wo woh wo woy"
Li fèm rele "Wo woh wo woy"
Map ba l tout vi m
Map ba l tout kè m
Bondye m renmen l menmsi lap banm pwoblèm
Malgre tou sa l fè m pase 
Pou jan l fè m mache
Menmsi m soufri map fè l ankò
San reflechi lòt moun mèt pa dakò
Malgre tou sa l fè m pase 
Pou jan l fè m mache

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Mwen di se li m anvi gate
Se li m vle dòlote
Se li k fè san m mache 
E se pou li ti kè m vibre
Lè mwen dòmi se li m reve
Se li mwen anvi bay love
Depi li la m pa bezwe bat kò m
Tout bagay anfòm 
Mwen santi m ventòm
I tell her every day "you so beautiful..."

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Si w wè map chante se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Pafwa map kriye se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Tou sa m posede se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Se li m anvi gate
Se pou letènite 
Mwen di tout lanmou k nan kè m se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
E tout ti sekrè m se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Tout rèv mwen tout pwojè m se pou
TIPAM NAN TIPAM NAN
Se li ki sous bonè m

Tipam nan li fèm depale 
Li fè tout san m mache 
Li fèm fè sa li vle konsa
Li jwen m tankou w bongo
Lap fèm danse tango

(Bis)

Ti pam nan Ti ti ti ti tipam nan tipam nan
Ti pam nan rèd
Ti pam nan rèd

(Bis)